AE 6012B - импулсни захранвания Покажи в цял размер

AE 6012B - импулсни захранвания

 Отворено импулсно захранващо устройство AC / DC – 60Watts 12V 4A

Повече детайли

Информация за продукта

  • ОТВОРЕНО ИМПУЛСНО ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО  60W12V
  • диапазон на мощност                                                                                60W-400W
  • номинално входно напрежение диапазон                                              100 V AC ... 240 V AC
  • номинално изходно напрежение Un/допустимо отклонение                13.8 V DC /1%           
  • номинален изходен ток  In                                                                        4A
  • консумация на ток(In=5A)                                                                1.2A (100 V AC) /  0.5A (230 V AC)
  • заряден ток на  батерията                                                                       0.7A
  • КПД( ефективност )-типична                                                                  90 %