AE 6024B - импулсни захранвания Покажи в цял размер

AE 6024B - импулсни захранвания

 Отворено импулсно захранващо устройство – 60Watts 24V 2A

Повече детайли

Информация за продукта

  • ОТВОРЕНО ИМПУЛСНО ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО 60W24V
  • диапазон на мощност                                                                                  60W-400W
  • номинално входно напрежение диапазон                                                 100 V AC ... 240 V AC
  • номинално изходно напрежение Un/допустимо отклонение                   27.6 V DC /1%           
  • номинален изходен ток  In                                                                           2A
  • консумация на ток(In=5A)                                                   1.2A (100 V AC) /  0.5A (230 V AC)
  • заряден ток на  батерията                                                                          0.5A
  • КПД( ефективност )-типична                                                                     90 %